Free shipping worldwide & free returns, always
Kostenloser Versand & 30 Tage kostenlose Rücksendung
 
 
 

PRIVACYBELEID

1. Doel en bereik van het privacybeleid

Filippa K AB en haar filialen ("Filippa K”, "we”, "ons" of "onze") streven ernaar uw privacy te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer we "u” schrijven, bedoelen we u als onze klant, websitebezoeker of andere relevante derde zoals de contactpersonen van een bedrijf of andere organisatie waarmee we zakendoen en dergelijke. Het doel van dit privacybeleid is uitleggen hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, evenals hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

 

2. Waar verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen persoonsgegevens van u als u een aankoop doet op onze website, met ons correspondeert per post, e-mail of telefoon, een account aanmaakt voor de abonnementsservice op onze website of ons om informatie vraagt. We kunnen ook automatisch technische en gebruiksgegevens verzamelen over uw apparatuur, surfacties en -patronen wanneer u onze website bezoekt. We verzamelen deze persoonlijke gegevens door het gebruik van cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën.

Sommige van de persoonsgegevens die we over u hebben, kunnen op een andere manier dan rechtstreeks van u worden verzameld, zoals van een kredietinformatiebureau, een regelgevende instantie of andere openbaar beschikbare databases.

Als u bepaalde gegevens niet verstrekt als hierom wordt verzocht, zijn we mogelijk niet in staat te voldoen aan onze verplichtingen jegens u of te reageren op uw verzoeken, waardoor we u niet het hoogst mogelijke serviceniveau kunnen bieden. Het kan ook zijn dat we niet aan onze wettelijke verplichtingen (zoals onze rapportagevereisten) kunnen voldoen.

 

3. Welke informatie verzamelen we?

De categorieën van persoonsgegevens over u die we kunnen verzamelen, opslaan en gebruiken, omvatten:

- algemene informatie en contactgegevens, zoals naam, geslacht, persoonsgebonden nummer, telefoonnummer, e-mailadres, adres en andere contactgegevens;

- financiële informatie, zoals bankgegevens, kredietinformatie en betalingsgeschiedenis;

- marketing- en communicatiegegevens, zoals uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en derden, gebruikersaccountgegevens van onze abonnementsservice, correspondentiegegevens wanneer u contact opneemt met de klantenservice en andere communicatie / abonnement voorkeuren;

- technische gegevens, zoals internet protocol (IP)-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, browserplug-intypen en -versies, besturingssysteem en -platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; en

- gebruiksgegevens zoals informatie over hoe u onze website gebruikt en aankoopgeschiedenis.

 

4. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

- te beheren en te voldoen aan onze contractuele en juridische verplichtingen jegens u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt;

- te voldoen aan onze wettelijke en meldingsverplichtingen, zoals garantieclaims, boekhoudingsregelgeving en rapportage aan fiscale instanties en andere toezichthoudende instanties;

- te reageren op uw vragen en verzoeken; en

- onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te voeren of te verdedigen.
 

De verwerking van uw persoonsgegevens niet gebaseerd op een wettelijke of contractuele eis zal worden gebaseerd op onze legitieme belangen om:

- u te voorzien van marketingcommunicatie en andere publicaties (per post of per e-mail of sms of soortgelijke technologie) met betrekking tot onze zaken waarvan we denken dat ze voor u van belang kunnen zijn, zoals algemene informatie en nieuwsbrieven;

- gegevensanalyse te gebruiken om te onderzoeken hoe bezoekers onze website gebruiken en om onze website te verbeteren; en

- onze dagelijkse zakelijke behoeften te beheren.
 

We gebruiken geautomatiseerde besluitvorming bij het gebruik van krediet als betalingsmethode om uw kredietwaardigheidsbeoordeling te evalueren. U kunt uw mening te geven en in beroep gaan tegen de beslissing door contact met ons op te nemen (zie contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid).

We kunnen profilering gebruiken om u te voorzien van aangepaste marketingaanbiedingen.

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze verzamelen, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we deze moeten gebruiken voor een andere reden en die reden compatibel is met het oorspronkelijke doel. Als we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een ongerelateerd doel, zullen we u op de hoogte brengen en u de juridische grondslag daarvoor uitleggen.

 

5. Aan wie geven we uw persoonsgegevens?

In aanvulling op de bekendmakingen die redelijkerwijs nodig zijn voor de doeleinden die elders in dit privacybeleid worden beschreven, kunnen we informatie vrijgeven over u:

- aan onze dienstverleners die mogelijk alleen namens ons de persoonsgegevens verwerken;

- voor zover we daartoe wettelijk verplicht zijn;

- in verband met gerechtelijke procedures of toekomstige gerechtelijke procedures; en

- om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te voeren of te verdedigen.
 

Afgezien van wat in dit privacybeleid staat, delen we uw persoonsgegevens niet met derden.

 

6. Waar bewaren we uw persoonsgegevens en aan wie dragen wij deze over?

Persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in en overgedragen tussen een van de landen waarin we actief zijn, zodat we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verzonden naar landen die mogelijk niet dezelfde wetgeving inzake gegevensbescherming hebben als in de Europese Economische Ruimte. We zullen echter alle redelijke technische, organisatorische en juridische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden verwerkt, waardoor een passend beschermingsniveau ten opzichte van de mate van bescherming binnen de Europese Economische Ruimte wordt geboden.

 

7. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We nemen de nodige maatregelen om onvoorziene of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking van, of toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Natuurlijk is gegevensoverdracht via het internet van nature onveilig, en we kunnen niet instaan voor de veiligheid van gegevens verzonden via het internet.

 

8. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonsgegevens zo lang opslaan als nodig is om het doel te bereiken waarvoor deze zijn verzameld of zoals vereist voor de naleving van alle verplichte bewaarperiodes onder de toepasselijke wetgeving.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen beschouwen we de mate, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het mogelijke risico op schade door onbevoegd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of we deze doeleinden kunnen bereiken via andere middelen, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

 

9. Wat zijn uw rechten?

 

9.1 Recht op toegang tot uw gegevens

U kunt ons opdragen u te voorzien van een kopie van de persoonsgegevens die we over u bijhouden. Het verstrekken van dergelijke informatie is in het algemeen gratis, maar onder bepaalde omstandigheden kan een vergoeding worden gevraagd.
 

9.2 Correctie, verwijdering en bezwaar

U kunt ons vragen om correctie van incorrecte gegevens die we over u hebben, evenals verwijdering van alle informatie die niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld en/of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Bepaalde wettelijke verplichtingen kunnen echter voorkomen dat we bepaalde gegevens onmiddellijk verwijderen.
 

9.3 Uw toestemming intrekken

Als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken.
 

9.4 Opt-out van marketing

U kunt ons opdragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden, waaronder profileringsanalyse gecreëerd voor direct-marketingdoeleinden. In de praktijk zult u doorgaans vooraf uitdrukkelijk akkoord gaan met ons gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, en/of geven we u de gelegenheid u af te melden van het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. U kunt ook uw abonnementen beheren door in te loggen op uw gebruikersaccount op onze website of ons te allen tijde via e-mail opdragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden.

 

9.5 Klachten indienen

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat we uw persoonsgegevens verwerken in strijd met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 

10. Cookies

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën op onze website. U kunt uw browser zo instellen om alle of sommige cookies te weigeren, of om u te waarschuwen als websites cookies plaatsen of gebruiken. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u nog steeds gebruikmaken van onze website; uw toegang tot bepaalde functionaliteiten en onderdelen van onze website kan echter ontoegankelijk worden of niet naar behoren werken. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, zie ons cookiebeleid.
 

11. Externe websites

Onze website bevat links naar andere websites. Dit privacybeleid geldt niet voor de links op onze website naar andere externe websites en we zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke andere externe websites..
 

12. Beleidswijzigingen

Dit privacybeleid wordt periodiek geëvalueerd en we kunnen dit van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te posten. Raadpleeg deze pagina regelmatig na om na te gaan of u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 23-05-2018.
 

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft met betrekking tot dit privacybeleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met via een van de onderstaande contactkanalen:

Filippa K AB (bedrijf reg. nr. 556469-8586)

Söder Mälarstrand 65

118 25 Stockholm

Zweden
 

Email: [email protected]

Telefoon: +46 8 615 70 00

 

COOKIEBELEID

1. Hoe gebruiken we cookies?

Onze website www.Filippa-K.com en www.FilippakCircle.com gebruikt cookies ingesteld door Filippa K (first-party cookies) en cookies geplaatst door derden (third-party cookies).

Cookies worden gebruikt op bijna elke website. Het zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer of apparaat om onze website te helpen een aantal functies uit te voeren. Zo kunnen we bijvoorbeeld bijhouden hoeveel mensen onze website gebruiken en ons inzicht geven in de manier waarop mensen omgaan met onze website.

Sommige cookies op onze website verzamelen persoonsgegevens over u. Zie ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we gegevens over u kunnen verzamelen en gebruiken door uw interacties met ons, inclusief uw gebruik van deze website.

 

2. Welke cookies gebruiken we?

2.1 Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn nodig voor de basale werking van onze website, bijvoorbeeld om basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gebieden van de website in te schakelen.
 

2.2 Functionele/voorkeurscookies

Door deze cookies kan een website informatie onthouden die verandert hoe de website zich gedraagt of eruitziet, en uw voorkeuren onthouden, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.
 

2.3 Analytische/prestatiecookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers te herkennen en te tellen en te zien hoe bezoekers zich door onze website bewegen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, en beperkt identificeerbare gegevens kunnen worden verzameld.
 

2.4 Targeting/marketing cookies

Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina's die u heeft bezocht, en de links die u heeft gevolgd. We gebruiken deze informatie om onze website en de getoonde reclame aan te passen aan uw interesses. Identificeerbare of unieke gegevens kunnen worden verzameld. We kunnen deze informatie ook delen met derden voor dit doel.

 

3. Hoe beheert u uw cookies?

In de meeste webbrowsers kunt u cookies beheren via de browserinstellingen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om cookies te blokkeren om te voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, bestaande cookies te verwijderen, de browser u te laten waarschuwen als u een nieuwe cookie ontvangt, of cookies helemaal uitschakelen.

Volg de onderstaande links voor meer informatie over hoe u uw browserinstellingen van enkele van de meest voorkomende dienstverleners kunt wijzigen (houd er rekening mee dat dit links zijn naar externe websites waarover we geen controle hebben):

- Microsoft Internet Explorer

- Safari

- Firefox

- Google Chrome

Houd er rekening mee dat door beperking van cookies u mogelijk geen toegang tot alle delen van onze website hebt, omdat sommige functionaliteiten van de website afhankelijk zijn van cookies.

 

4. Meer informatie

U kunt meer lezen over cookies, waaronder welke cookies zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, op www.aboutcookies.org, www.allaboutcookies.org of de website van de Zweedse Post- en Telecomautoriteit (PTS): http://www.pts.se/en/. Houd er rekening mee dat dit links zijn naar externe websites waarover we geen controle hebben.